Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor ("Villkoren") gäller för alla beställningar kunder ("du") gör hos Clean by Sweden (org.nr 559261-2005) ("Clean by Sweden", "vi", "vår" eller "oss"). Villkoren tillämpas svensk lag.


Godkännande av Villkoren

När du registrerar dig för en prenumeration eller gör ett engångsköp samt skapar ett konto, bekräftar du att du har läst, förstått och godkänt våra villkor.


Ändring av Villkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra Villkoren. Vi kommer att meddela dig via e-post i förväg om sådana ändringar som på ett betydande sätt kommer att påverka dig. Då har du som vanligt möjlighet att avbryta eller ändra din prenumeration. Gör du ingen ändring så kommer vi att anta att du godkänner dem. Vi kommer också anta att du godkänner ändringarna i de fall du ingår ett avtal med oss, genom att exempelvis fortsätta beställa Produkter, efter att de nya villkoren har börjat gälla. Den senaste versionen av Villkoren kommer att finnas tillgänglig på Hemsidan.


Produkt

Clean by Swedens säljer i första hand en prenumeration/engångsköp på tvättmedel. Produkten innehåller 6, 12 eller 24 tvättark beroende på det paket som köpts och kommer hem till din brevlåda en gång per månad. Mer information finns på hemsidan.

Alla Produkter måste användas i enlighet med de instruktioner, försiktighetsåtgärder och riktlinjer som de har. Det är ditt ansvar att se till att produkten inte innehåller något som du är allergisk mot.

Alla Produkter på Hemsidan, inklusive alla prover som vi tillhandahåller, är endast avsedda för personligt bruk. Om inget annat anges förbehåller vi oss rätten att byta ut, upphöra med eller ändra alla Produkter som vi erbjuder till försäljning eller som en del av en kollektion, utan föregående meddelande till dig som kund.

Eftersom färginställningarna på den enhet du använder kan påverka färgerna på bilderna på Hemsidan garanterar vi inte att färgerna på bilderna av Produkterna på Hemsidan är verklighetstrogna.


Prenumeration

Genom att beställa produkter från vår hemsida som inte är engångsköp ingår du ett abonnemangsavtal med oss. Utifrån din senaste beställning så skapas automatiskt en ny beställning en gång per månad. Du kan ändra din prenumerationsplan och/eller avsluta prenumerationen genom att göra justeringar under "Mitt konto" eller genom att kontakta oss via vår Kontaktinformation. På baksidan av varje produkt kommer du enkelt åt ditt konto. Eventuella ändringar måste göras minst 24 timmar innan nästa beställning av Produkter behandlas. Om Prenumerationen inte har sagts upp eller ändrats i tid förnyas den automatiskt.


Beställning

Vi avsäger oss ansvar för att lagerstatus stämmer. Om en beställning gjorts som ej går att genomföra så meddelar vi snarast och återbetalar eventuella pengar.

Vi bekräftar din beställning när vi skickar ett e-postmeddelande till dig, vilket innebär att vi har accepterat din beställning och att ett avtal kommer att upprättas mellan dig och oss. Om vi inte kan bekräfta din beställning kommer vi att informera dig om detta skriftligen och kommer inte att debitera dig något. Du kan återkalla din beställning tills den har bekräftats, och du har rätt att få tillbaka alla betalningar som gjorts till oss på grund av en sådan återkallad beställning.


Pengarna tillbaka garanti

Om man inte är nöjd med våra produkter har man möjlighet att återlämna dem och få pengarna tillbaka. Pengarna återbetalas till ursprungliga kontot som användes vid betalning och du står för returfrakten.

För att pengarna ska återbetalas krävs:

 • Att varan läggs i ett kuvert eller dylikt för att helt skydda produkten.
 • Att varan skickas till Clean by Sweden AB, c/o Lejon Media, Lützengatan 9b, 115 20 Stockholm.
 • Att det tydligt framgår vem avsändaren är.
 • Att varan inte har använts mer än för tre tvättar.
 • Att skriftligen meddela oss om varför man vill lämna tillbaka varan, var produkten brast och vad man hade förväntat sig. Kontaktinformation finns på hemsidan.
 • Att varan inte returneras senare än fjorton (14) kalenderdagar från den dag då vi informerades om ditt beslut.


Frakt

Då vi använder oss av en tredje part för leverans så avsäger vi oss ansvaret för att produkten levereras enligt de dagar som anges på hemsidan. Det kommer alltid vara vårt mål och bör rimligen gå att uppfylla så länge det inte påverkas av rådande förutsättningar och yttre omständigheter.

Leveransen sköts utav Postnord och CityMail och produkten kommer till din brevlåda.

Om en produkt är slut i lager förbehåller vi oss rätten att inte leverera produkten inom den angivna leveranstiden eller att annullera beställningen. Om du redan har beställt den Produkt som är slut i lager kommer vi att erbjuda dig en återbetalning.

Frakt inom Sverige är gratis. Inom samt utanför EU tillkommer dock en kostnad.


Kundens skyldigheter

Artonårsgräns (18) gäller för köp av våra produkter, om det inte har godkänts av din vårdnadshavare.

Du kan endast beställa Produkterna till en leveransadress som är godkänd av oss. Vad som gäller visas tydligt på hemsidan vid beställning av varan.

Vi förbehåller oss rätten att avstå från att ingå i avtal med dig utan att ange sk��len bakom beslutet.


Våra skyldigheter

Vårt ansvar gentemot dig som kund regleras av konsumentköplagen (1990:932), distansavtalslagen (2005:59) och produktansvarslagen (1992:18). I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag är vårt ansvar begränsat till direkta skador och vi ska under inga omständigheter vara ansvariga för indirekta, tillf��lliga, särskilda skador, följdskador eller exemplariska skador, oavsett orsak och under någon teori om ansvar som uppstår till följd av eller i samband med dessa villkor. Detta ska inkludera, men inte vara begränsat till, förlust av vinst, goodwill eller företags rykte, förlust av data, kostnader för upphandling av ersättningsvaror eller tjänster eller annan immateriell förlust.


Hemsida

När du är inne på vår hemsida måste du alltid följa gällande lagstiftning, förordningar och myndighetsföreskrifter. Framför allt får du inte använda hemsidan på annat sätt än genom de gränssnitt som tillhandahålls av oss och som uttryckligen tillåts enligt villkoren. Du får inte på något sätt strida mot våra, eller någon tredje parts, rättigheter eller intressen. Du åtar dig att följa samtliga instruktioner från oss.

Du samtycker till att ansvara för alla aktiviteter som sker på ditt konto. Vi ersätter inte felaktigheter som uppkommit av vårdslöshet av hantering av inloggningsuppgifter. Om du misstänker att ditt konto eller dina inloggningsuppgifter används av en tredje part ska du kontakta oss omedelbart.

Om du tillhandahåller inkorrekt, felaktig, inaktuell eller ofullständig information när du skapar ditt konto har vi rätt att avslå eller ändra din beställning samt att stänga ned ditt konto. Detta gäller även om du inte följer dessa Villkor (t.ex. om du inte betalar för Produkter i tid) eller andra tvingande regler. Skulle en sådan händelse inträffa kommer vi att kontakta dig och begära att du upphör att bryta mot dessa Villkor.


Priser

Du ska betala alla tillämpliga avgifter som anges på Hemsidan för de Produkter du beställt. Priserna för Produkterna anges på Hemsidan och inkluderar uttryckligt angivna leveranskostnader, mervärdesskatt eller andra avgifter och skatter (när det är tillämpligt). Priset för Produkterna är det som indikeras på ordersidorna när du lägger din order.

Vi har rätt att ändra priserna för Produkterna och därför kommer priserna som gäller att anges på Hemsidan. För beställningar som görs innan prisändringen gäller de priser som anges i orderbekräftelsen för den specifika ordern. Genom att ej avbryta eller ändra abonnemanget efter att prisändringen träder i kraft är du bunden av de nya priserna.


Betalning

Betalningen sker enligt instruktioner på hemsidan. Beroende på vilken leverantör som används för din betalning gäller den tredjepartsleverantörens villkor. Du är skyldig att hålla alla betaluppgifter, som till exempel din mailadress, korrekta och uppdaterade, vilket kan göras på ditt Konto.

Du samtycker till att betala inom den fastställda tiden för den betalningsmetod du väljer. Vi har rätt att stänga ditt konto och/eller stoppa leveransen av produkter tills du har betalat alla avgifter som du har ådragit dig. Betalning efter förfallodagen kan medföra förseningsavgifter och ränta enligt betalningsleverantörens villkor.

Du samtycker till att vi kan debitera betalningar för automatiserade prenumerationsbeställningar utan ytterligare godkännande tills du säger upp ditt prenumerationsavtal.


Garanti

Vi är ansvariga för eventuella fel som finns vid den tidpunkt då du mottar produkterna. Vi ansvarar inte för defekter som orsakats av dig, till exempel om du inte har följt instruktionerna eller om du har inte tagit väl hand om produkterna.

Produkterna anses vara defekta endast i enlighet med tillämplig lagstiftning, t.ex. den svenska konsumentköplagen (1990:932) och produktansvarslagen (1992:18). Produkter anses till exempel vara defekta i följande fall:

 • Den överensstämmer inte med vad vi har avtalat i detta avtal eller som annars följer av tillämplig lagstiftning.
 • Vi har inte informerat dig om detaljer om Produkten som vi känner till eller borde ha känt till och som du rimligen kunde förvänta dig att få information om, om denna underlåtenhet att informera kan antas ha påverkat ditt beslut om köpet.
 • Den är i sämre skick än vad du rätteligen kunde ha förväntat dig utifrån Produktens pris, ålder och andra förhållanden.


Reklamation

Om du anser att Produkterna är felaktiga kan du reklamera dem genom att meddela oss via våra Kontaktuppgifter. Du måste reklamera inom en rimlig tid (inom en (1) månader anses alltid som rimlig tid) från den tidpunkt då du märkte eller borde ha märkt felet.

Kontakta oss vid fel så skickar vi en ny produkt.

Vi förbehåller oss rätten till eventuella fel på Hemsidan, t.ex. produktbeskrivningar, specifikationer, felaktiga priser, lagersaldon eller annan felaktig information. Vi förbehåller oss rätten att korrigera uppenbara fel och att när som helst ändra eller uppdatera informationen på Hemsidan i enlighet med detta.

Bilder eller andra visuella element på Hemsidan är endast avsedda för illustration och vi garanterar inte den exakta kvantiteten som visas eller produkternas exakta utseende, ursprung eller funktion. Se orderbekräftelsen eller logga in på "Mitt konto" för den exakta produktmängden för din beställda produkt eller dina beställda produkter.


Transportfel

Ibland använder vi tjänster och/eller produkter från tredjepartsleverantörer. Dessa leverantörer agerar utanför vår kontroll och vi är inte ansvariga för eventuella skador som orsakats på grund av en handling eller en underlåtenhet som är hänförlig till sådan leverantör.


Ångerrätt och returer

Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen) har du ångerrätt i fjorton (14) dagar, räknat från den dagen du tog emot Produkterna. Du har också rätt att ångra dig när det gäller en ändring av Prenumerationsplan.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss om att du ångrar köpet genom att lämna ett tydligt, skriftligt meddelande om detta via våra Kontaktuppgifter. När varan skickas tillbaka ska den:

 • Läggas i ett kuvert eller dylikt för att helt skydda produkten.
 • Skickas till Clean by Sweden AB, c/o Lejon Media, Lützengatan 9b, 115 20 Stockholm.
 • Det ska tydligt framgå vem avsändaren ����������r.
 • Att varan inte retuneras senare än fjorton (14) kalenderdagar från den dag då vi informerades om ditt beslut.

Pengarna återbetalas till ursprungliga kontot som användes vid betalning och du står för returfrakten.

Om du utövar din ångerrätt avseende en ändring av Prenumerationsplan kommer din Prenumeration att återgå till den senaste modellen som du hade före ändringen.


Klagomål

Kontakta oss vid klagomål. Eventuell tvist löses av allmänna reklamationsnämnden eller av behörig domstol.


Övrigt

Hemsidan är Clean by Swedens egendom. Alla upphovsrätter, varumärken, varunamn, loggor och andra immateriella eller industriella rättigheter som innehas eller används av oss tillhör oss eller annan licensgivare och får inte återskapas, distribueras, säljas, användas, ändras, kopieras, begränsas eller användas (helt eller delvis) utan vårt skriftliga samtycke. Inga immateriella rättigheter ska överföras till dig eller någon tredje part enligt dessa villkor eller på annat sätt i samband med din beställning av våra produkter.

Du får inte på något sätt angripa eller ändra någonting på hemsidan. Du får inte heller ge dig själv åtkomst till någonting på vår hemsida som inte alla användare har tillgång till.


Kontakt

[email protected]

Clean by Sweden AB
Lützengatan 9b
115 20 Stockholm

Redo för att prova? Sätt igång på ett tryck.

Välj storlek på ditt kuvert, baserat på hur ofta du tvättar, och om du vill ha doft(fritt). Avbryt när som helst.

Från 39 kr /mån.

Välj storlek ➜
App screenshot